CHUYÊN GIA

CHUYÊN GIA

NHẬT LÂM

CHUYÊN GIA

CHUYÊN GIA

NHẬT LÂM

Tác dụng hóa sát của Gà trống trong phong thủy

– Gà Gốm Sứ
Tượng gà trống đặt ở cửa nhà khi trước cửa nhà có con đường hay dòng nước chảy ngoằn nghèo như hình con rết, hay trước bếp có ống nước ngoằn nghèo như hình con rết. Chỉ cần đặt 1 tượng con gà và mỏ chía về hình con rết.
Đây là vật chống lại thói trăng hoa rất hay trong Phong thủy. Đặt gà trên kệ , tủ nhìn ra cửa có thể cấm tiệt thói trăng hoa từ ngoài đưa đến. Nếu dùng trong tủ quần áo , phải dùng 1 đôi , đặt 2 bên góc tủ.

 

Gà gốm sứ

– Gà Đồng
Tượng gà trống có tác dụng xử lý vấn đề “Đào hoa”: Kém duyên hay số đào hoa có nhiều người khác giới theo. Nếu người nào kém duyên, lớn tuổi mà vẫn chưa có người yêu thì có thể đặt Tượng gà trống tại cung đào hoa của bản mệnh để kích hoạt tình duyên. Ngược lại nếu chồng mà hay “lăng nhăng” hay có nhiều gái theo thì hãy tìm cung đào hoa để đặt tượng gà trống sẽ có tác dụng hóa giải số đào hoa của chồng, sẽ giữ chồng ở bên mình.

Gà đồng

Lưu ý: Người tuổi mèo không dùng tượng gà trống, vì Mão – Dậu trực xung nhau.

 

BÌNH LUẬN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN